ผอ.รพร.สายบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 28 กรกฎาคม 2563 (ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม)


เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ในโอกาสเป็นประธานเปิดโครงการ “คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโ อกาส” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเน องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธสักราช 2563 ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2563 โดยมูลนิธกาญจนาบารมีและกระทรวงสาธารณสุข ณ ที่ว่าการอำเภอสายบุรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตานี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…