ผอ.รพร.สายบุรี รับมอบของบริจาคสู้โควิด-19


เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ รับมอบของบริจาคจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งได้มอบบริจาคหน้ากากEA จำนวน 10 ชิ้น, S-Air Purifier SFA3 จำนวน 20 ชิ้น ,M-Home Air Purifier จำนวน 10 ชิ้น , น้ำยาขจัดคราบไฮเตอร์ จำนวน 10 ขวด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสู้โควิด -19 ทางคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็ตจพระยุพราชสายบุรี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ