รพร.สายบุรี ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ


เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข นายอำเภอสายบุรี ปลัดเทศบาลเมืองตะลุบัน สาธารณสุขอำเภอสายบุรี ร่วมต้อนรับดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามผลการพัฒนารูปแบบระบบบริการทางการแพทย์แบบใหม่ (New Normal Medical Services)ในสถานพยาบาลแต่ละระดับในจังหวัดปัตตานี โดยมีนายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานกล่าวรายงาน และนำเสนอภาพรวมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีโดยแพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี อีกทั้งยังเยี่ยมชมห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน Modify negative pressure room เยี่ยมชมห้องผ่าตัด Modify negative pressure room เยี่ยมชมตึกผู้ป่วยนอกและงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังNCD พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้งานแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ในโอกาสนี้ยังได้ไปตรวจเยี่ยมชมการนำเสนอภาพรวมการดำเนินงาน (New Normal Medical Services)ของศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี (PCU) ชมการใช้ Telemedicine ในงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง( NCD)

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…