งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพร.สายบุรี


เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบติการการพัฒนารูปแบบระบบบริการทางการแพทย์แบบใหม่(New Normal Medical Service)ในสถานพยาบาลแต่ลในะระดับในงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยมีการจัดทำWork shopในกับแพทย์และพยาบาลที่ปฏิบัติในตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยจัดเป็น 3 Station Station A :การใส่ท่อช่วยหายใจ(Endotrachea intrbation โดย นพ.เฉลิมพล ไชยรัตน์ Station B:การสวมและถอดชุด PPE,PAPR และการพ่นยา โดย นพ.ชารีฟ หะยีบือซา Station C:การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)โดย นพ.เกษมสุข โยธาสมุทร โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ทั้งหมด6โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี โรงพยาบาลไม้แก่น โรงพยาบาลกะพ้อ โรงพยาบาลปะนาเระ โรงพยาบาลมายอ และโรงพยาบาลทุ่งยางแดง ณ ห้องประชุมตะลุบัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…