รพร.สายบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”


เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ประจำปี 2563 โดยมีแพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อำเภอสายบุรี เทศบาลเมืองตะลุบัน การไฟฟ้าอำเภอสายบุรี หน่วยงานราชการต่างๆในอำเภอสายบุรี และประชาชนทั่วไปอำเภอสายบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสนี้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…