รพร.สายบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ


เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับหน่วยงานราชการในอำเภอสายบุรี เพื่อจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีนายสมมาตร บารา นายอำเภอสายบุรี ผอ.ศปก.อ.สายบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมตะลุบัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…