รพร.สายบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา


แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ ประกอบด้วย นายสัญญา แพทย์จะเกร็ง นางระพีพร แพทย์จะเกร็ง และนายวัชระ เล็มมะณี เข้าร่วมโครงการจิตอาสาอำเภอสายบุรี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตำบลแป้น

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…