ผอ.รพร.สายบุรี รับมอบของบริจาค


เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รับมอบของบริจาคจาก ม.ล.บวรนวเทพ เทวกุล ซึ่งบริจาคสนับสนุนตู้ตรวจคัดกรองเชื้อ K-20 COVID-19 SWAB SCREENING BOOTH ในโครงการ “สร้างเครื่องมือแพทย์ เพื่อมอบให้โรงพยาบาลสู้ภัยโควิด-19” มอบให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 ยูนิต และกล่องปันสุข เพื่อมอบอาหารให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ คณะบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคะ