รพร.สายบุรี รับมอบรถพยาบาลฉุกเฉินฯ


แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี เข้าร่วมในพิธีรับมอบรถพยาบาลฉุกเฉินจากมูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา มอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี เพื่อใช้ในการออกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วยอุบัติเหตุหรือฉุกเฉิน รับส่งดูแลผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นและใช้ในการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอื่น เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ณ คิงเพาเวอร์ รางน้ำ กรุงเทพมหานคร