ผอ.รพร.สายบุรี ให้กำลังใจอสม.


เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบขนมและให้กำลังใจแก่อาสาสมัครสาธารณสุขและเจ้าที่ในการคัดกรองคนเข้าเมืองสายบุรี ณ ด่านตรวจจุดคัดกรองสะพานกอตอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี