รพร.สายบุรีร่วมบริจาคของเพื่อตู้ปันสุขอำเภสายบุรี


เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบของบริจาคเพื่อตู้ปันสุขอำเภอสายบุรี เพื่อแบ่งและแจกจ่ายแก่ประชาชาชน หยิบใช้แต่พอประมาณ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…